Foto: Henning Kaiser

KURDÎ

Berhemên nû :

Nzwa: Interview Sebastian Heine

Ji geşta Wan û Hekariyê (28.5/6.6.2012) me çend wêne vebrajtin.

Ouyang Jiyange

Helbestvanê ÎndonêsÎ yê navdar Agus R. Sarjono

Wenê Dersim 2011.

Wenê International Istanbul Poetry Festival 2011

ReşÎd Hemo

MKurd TV Interview 1
MKurd TV Interview 2

International Istanbul Poetry Festival 2010 Interview Kurdî

Bersivên rojnameya Rûdawê

International Istanbul Poetry Festival 2010 Interview

Wenê International Istanbul Poetry Festival 2010

Dewat

90saliya bûyîna zimanzanê mezin Qanatê Kurdo

Portêta Zimanzanê mezin Qanatê Kurdo

Sedsaliya Zimanzanê mezin Qanatê Kurdo.

Rojnameya Evro (Duhok) hevpeyvinekê ligel Dr. Husên Hebesh dike

Di çarçoveya hefteya çandî de li Bonnê helbestvanê yonanî Giorgos Krommidas û helbestvanê kurd Husên Hebes berhemine xwe dixwînin berhemine xwe dixwînin.Info.
Links migrapolis.de: Link 1 Link 2 Link 3

Potrait

Ji lîtêretûra ermenî

Pisti evara helbesatan

Destnivîsa Fer Celadet

Nivasereke nû: "Peyama entimirovatiyê"
Ew liser daxwaza 53-ê kesên entikurd e.

Ebdela Peshêw, helbestine bijarte.